Eagle Vision

Virksomhedens navn udtrykker en helt grundlæggende filosofi, et tankesæt og en konkret arbejdsmetode.

Højt oppe under skyerne holder ørnen sig svævende, ved at aflæse og udnytte de muligheder luftstrømmene giver – på den måde bruger den ingen energi. Ørnen har med sit skarpe syn evnen til at observere, hvad der sker langt neden under den – og hurtigt udvælge. hvilke detaljer, der er vigtige at koncentrere sig om.
Når den vigtige detalje er identificeret holder den 100 % fokus på opgavens løsning. Ufatteligt hurtigt og med stor præcision nedlægger sit bytte.
Det vigtigste er nok, at Ørnen efterfølgende evner igen at hæve sig op til det utrolige overblik fra sin position under skyerne.

    Denne metafor har været ledetråden i løsning af konkrete opgaver som:
  • Ledelsessparring på bestyrelses og direktionsniveau
  • Tilrettelæggelse og implementering af større strategiprojekter
  • Coaching af ledere og medarbejdere.

Sammenfattende bistår jeg med at omsætte visioner til konkrete resultater. Det sker ved at skabe et overblik, identificere mulighederne og skabe fremdrift gennem handling.

Eagle Vision - Helsingørsgade 27D - 3400 Hillerød - Tlf. 20 91 49 00 - E-mail: ssv@fokus.dk