Strategi og resultater

Fokus i arbejde med at fastlægge strategier er at opnå de ønskede resultater.

Eagle Vision konceptet er et enkel og veldokumenteret proces, som sikrer ejerskab i organisationen for planernes gennemførelse.

Den gode plan udarbejdes af det team, som skal gennemføre den. I løbet af en workshop på kun 2 dage guides deltagerne til at fastlægge det overordnede mål, vælge den bedste strategi og udarbejde konkrete handlingsplaner.
Til processen er der knyttet et meget enkelt værktøj til at skabe det ledelsesmæssige overblik samt til en nem og overskuelig opfølgningsprocedure. Værktøjet sikrer, at alle bidragsydere i organisationen får et overblik over fremdriften af planerne på deres eget område.

Ofte deltager jeg som tovholder også i selve implementeringsprocessen og bistå med den ledelsesmæssige sparring, der sikrer, at processen holder sporet. Her bidrager jeg med min erfaring med HR og organisationsudvikling.

Processen er døbt Fokusprocessen, fordi dens mål er at skabe og fastholde fokus på et fælles mål i virksomheden eller organisationen.

Kontakt mig for nærmere information om Fokusprocessen.

    Virksomheder, der har arbejde med fokusprocessen er bl.a:
  • Dansk Revision – hovedkontor samt 10 selvstændige kontorer landet over
  • home Erhverv – på kædeniveau samt 5 selvstændige forretningsenheder landet over
  • home boligmæglere – 4 store, selvstændige boligmæglere med hver et antal forretninger
  • Alm. Brand – på kædeniveau samt implementering på regionsniveau
  • Dansk Oplysningsforbund (DOF) – landsdækkende
  • Hovedstadens oplysningsforbund
  • Advodan – kædekontor
Eagle Vision - Helsingørsgade 27D - 3400 Hillerød - Tlf. 20 91 49 00 - E-mail: ssv@fokus.dk